Kalkulator

  • Otplata kroz željeni period
    xx
  • Otkupna vrednost
    xx
BMW Select Financing program finansiranja Vam omogućava da sami izaberete: vreme trajanja lizinga, procenat učešća i procenat otkupne vrednosti na kraju obračunskog perioda. U poljima osenčenim sivom bojom možete uneti osnovne parametre i pronaći najoptimalnije uslove za finansiranje vozila.
Nabavna vrednost vozila sa PDV-om ():
Cena bez PDV-a:
Učešće od bruto nabavne vrednosti: %
Trajanje lizinga:
Otkupna vrednost vozila:
Nabavna vrednost vozila sa PDV-om:
Učešće (% od bruto nabavne vrednosti) se sastoji od:
    % učešća od neto nabavne vrednosti:
    PDV na nabavnu vrednost:
Iznos finansiranja:
Iznos lizing naknade:
Drugi troškovi koji nastaju zaključenjem ugovora o finansijskom lizingu:
    PDV na kamatu:
    Jednokratna naknada za obradu zahteva (sa PDV-om):
    Naknada za registraciju u registar Fin. lizinga (sa PDV-om):
Učešće (% od bruto nabavne vrednosti) se sastoji od:
Ukupna uplata na početku:
Nominalna kamatna stopa (fiksna):